Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kontrola ZUS w Gdańsku
dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek,
ustalania uprawnień do świadczeń, wniosków i zaświadczeń.
17.01.2018 więcej
Kontrola Archiwum Związku
Kontrola Przestrzegania Przepisów o Narodowym Zasobie
Archiwalnym i Archiwum przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w
Gdańsku w dniu 24.03.2017 r.
16.01.2018 więcej
Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy
przeprowadzona przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni
14.09.2017 więcej