2016-12-06

Lista Członków Zgromadzenia KZG

Stan na dzień 19.01.2015 r.

Lp Imię i Nazwisko Adres
1 Michał Guć Urząd Miasta Gdynia 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia
2 Stanisław Szwabski Urząd Miasta Gdynia 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia
3 Zygmunt Zmuda - Trzebiatowski Urząd Miasta Gdynia 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia
4 Kamil Góral Urząd Miasta Gdynia 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia
5 Paweł Stolarczyk Urząd Miasta Gdynia 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia
6 Jerzy Włudzik Urząd Gminy Kosakowo 
Ul. Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo
7 Mirosław Marek Urząd Gminy Kosakowo 
Ul. Żeromskiego 69 
81-198 Kosakowo
8 Krzysztof Krzemiński Urząd Miasta Reda 
ul. Pucka 9 
84-240 Reda
9 Zbigniew Kisiel Urząd Miasta Reda 
ul. Pucka 9 
84-240 Reda
10 Michał Pasieczny Urząd Miasta Rumia 
Ul. Sobieskiego 7 
84-230 Rumia
11 Ryszard Grychtoł Urząd Miasta Rumia 
Ul. Sobieskiego 7 
84-230 Rumia
12 Anna Łukasiak Urząd Miasta Sopot 
ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot
13 Elżbieta Turowiecka  Urząd Miasta Sopot 
ul. Kościuszki 25/27 
81-704 Sopot
14 Ryszard Kalkowski Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
15 Roman Chustak Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
16 Krzysztof Hildebrandt Urząd Miejski w Wejherowie 
Pl. Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo
17 Wojciech Kozłowski Urząd Miejski w Wejherowie 
Pl. Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo
18 Henryk Skwarło Urząd Miejski w Wejherowie 
Pl. Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo
19 Maciej Milewski  Urząd Miejski w Wejherowie 
Pl. Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo