2017-01-03

Plany wieloletnie

  • Uchwała nr 11/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Wejherowo na lata 2017-2019
  • Uchwała nr 10/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Szemud na lata 2016-2018
  • Uchwała nr 4/2016 z dnia 31 marca 2016 r.w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie na lata 2016-2018.
  • Uchwała nr 18/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. na lata 2016-2018
  • Uchwała nr 20/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni na lata 2015-2017
  • Uchwała nr 19/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu wieloletniego rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Gminy Szemud na lata 2016-2018
  • Uchwała nr 1/2014 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych dla Gminy Wejherowo na lata 2014-2016