2017-01-03

Rok 2016

Uchwała nr 16/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2017 rok.Uchwała nr 14/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud


Uchwała nr 13/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zarządu Morskiego Portu S.A. z siedzibą w Gdyni.


Uchwała nr 12/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni


Uchwała nr 11/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" na 2017 rok.


Uchwała Nr 10/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku.

W sprawie: Zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Szemud na lata 2016-2019


Uchwała nr 14/2016

Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" z siedzibą w Gdyni z dnia 5 grudnia 2016 roku,

w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud