Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała nr 24/2017
w sprawie: zmian statutu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i
Chylonki" w Gdyni.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 23/2017
w sprawie: odwołania z komisji do spraw budżetowych
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w
Gdyni.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 22/2017
w sprawie: powołania Członka Zarządu Komunalnego Związku Gmin
"Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 21/2017
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki"
na rok 2018.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 20/2017
w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki” na 2018 rok.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 19/2017
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunalnego Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na 2018 – 2021.
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 18/2017
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „PEKO”
Sp. z o.o. w Kosakowie
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 17/2017
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Wejherowo
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 16/2017
w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni
04.12.2017 więcej
Uchwała nr 15/2017
w sprawie: uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych dla Zarządu Morskiego Portu
Gdynia S.A. na lata 2018-2020
04.12.2017 więcej
12