Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr 16/2016
w sprawie: budżetu Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i
Chylonki" na 2017 rok.
03.01.2017 więcej
Uchwała Nr 14/2016
w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Szemud
03.01.2017 więcej
Uchwała Nr 13/2016
w sprawie: zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zarządu Morskiego Portu
S.A. z siedzibą w Gdyni.
03.01.2017 więcej
Uchwała Nr 12/2016
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla
Przedsiębiorstwa Wodociągó i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Gdyni
03.01.2017 więcej
Uchwała Nr 11/2016
w sprawie: uchwalenie planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Wejherowo na lata
2017-2019.
03.01.2017 więcej
Uchwała Nr 10/2016
W sprawie: Zmiany planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Szemud na lata
2016-2019
03.01.2017 więcej