2017-01-03

Regulamin świadczenia usług

Dnia 25 czerwca 2012r. Zgromadzenie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" podjęło Uchwałę nr 8/2012 o zmianie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin- członków Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

 

Zmiana Regulaminu została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2012r. poz. 2599.