2017-09-14

Kontrola w zakresie warunków zdrowotnych
środowiska pracy

przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni w dniu 11.10.2017 r.

 

Zakres przeprowadzonej kontroli: Ocena narażenia zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki ściekami i odpadami.

 

Protokół z kontroli dostępny jest w załączniku.

Załączniki

  PSSE_protokół kon...2.09.2017.pdf 7,21 MB (pdf) szczegóły pobierz