2017-01-03

Jakość wody

Jakość wody na obszarze gmin – członków[1] Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

 

PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni

Zgodnie z decyzją nr 010/MSz/III/4/133/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr DOS.70381/III/2714/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: miasto Gdynia, miasto Rumia, miasto Reda, miasto Wejherowo, gmina Kosakowo – Pogórze, Kazimierz, Dębogórze, Wybudowanie.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Sp. PEWIK Sp. z o.o. dostępne są na stronie:

http://www.pewik.gdynia.pl

 


Saur Neptun Gdańsk S.A.

Zgodnie z decyzją nr 010/MSz/V/10/134/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zmienioną decyzją nr 010/MSz/V/16/1334/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców na obszarze gminy miasta Gdynia:

 • Dzielnica Gdynia – Wielki Kack, ulice: Łosiowa, Sarnia, Jelenia,
 • Dzielnica Gdynia – Orłowo ul. Bernadowska 1.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Saur Neptun Gdańsk S.A. dostępne są na stronie:

http://www.gdansk.pl/zielony-gdansk/Komunikaty-w-sprawie-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi,a,491

 


Zarząd Morskiego Portu w Gdyni S.A.

Zgodnie z decyzją 010/MSz/VII/3/1441/2004 z dnia 21 czerwca 2004r. wydaną przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wodę  na obszarze położonym w granicach administracyjnych gminy miasta Gdynia w Dzielnicy Śródmieście.:

 • Aleja Zjednoczenia – numery 1-3, 7,9,11;
 • Nabrzeże: Pomorskie i Prezydenta,
 • ul. Waszyngtona (tranzyt i zasilanie Stoczni NAUTA),
 • ul. Św. Piotra (podłączenie do „DALMORU” i tranzyt),
 • ul. Chrzanowskiego – numery 3-21,
 • ul. Węglowa – zasilanie Stoczni NAUTA, numery: 10-22 oraz na terenie Portu do Nabrzeża Wendy,
 • ulice: Waszyngtona, Francuska, Polska, Rotterdamska, Celna, Rumuńska, Indyjska i Dokerów,
 • od Ronda Ofiar Grudnia do ul. Demela nr 4 (tranzyt do zbiorników retencyjnych),
 • Al. Solidarności – numery 1-2,
 • ul. Czechosłowacka (awaryjne podłączenie do Stoczni Gdynia S.A.),
 • ul. Janka Wiśniewskiego – numery: 13-32 i dalej tranzyt do Portowe Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Janka Wiśniewskiego 23,
 • od Stacji Uzdatniania Wody do ul. Kontenerowej (tranzyt),
 • ul. Kontenerowa,
 • ul. Janka Wiśniewskiego 27, 29, 31,
 • ul. Kwiatkowskiego 60 (Terminal Kontenerowy),

 

Dane dotyczące jakości wody dostępne są do wglądu w siedzibie Zarządu przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni w Dziale Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu /58/ 621 52 69.

 


Urząd Gminy w Wejherowie

Urząd działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców następujących miejscowości: Bolszewo, Gościcino, Łężyce.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Wejherowo dostępne są na stronach:

http://www.bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/77

oraz

http://www.ug.wejherowo.pl/3112-pkpkpk.html

 


Urząd Gminy w Szemudzie

Urząd działa jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne i świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Szemud.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez Gminę Szemud dostępne są na stronie:

http://www.bip.szemud.pl/index.php?kate=2&men1=36&men2=80&menu=80

 


PUK "PEKO"

Przedsiębiorstwo posiada zezwolenie nr 010/MSz/VI/6/190/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. wydane przez Zarząd Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”,  zmienione decyzjami Przewodniczącego Zarządu Komunalnego  Gmin „Dolina Redy i Chylonki” nr 010/MSz/VI/13/1335/2004 z dnia 4 czerwca 2004r. oraz nr DOŚ.70380/V/1638/2009 z dnia 24 sierpnia 2009r. na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kosakowo z wyłączeniem miejscowości Kazimierz oraz Dębogórze Wybudowanie.

 

Dane dotyczące jakości wody dystrybuowanej przez PUK "PEKO" dostępne są na stronie:

http://pukpeko.pl/woda/

 

Informacja została zamieszczona zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328.). 


[1] (tj. m. Gdynia, m. Rumia, m. Reda, m. Wejherowo, gm. Wejherowo, gm. Kosakowo, gm. Szemud)