2017-02-28

Decyzja o nałożeniu kary pieniężnej

za przekazanie po terminie sprawozdania kwartalnego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Uchwała nr 827/IX/2017

 

w sprawie: wydania decyzji dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania półrocznego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wyłączenia jawności dokonał Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Załączniki

  uchw 827_Decyzja_27....2017_BIP.pdf 1,34 MB (pdf) szczegóły pobierz