2017-06-01

Budżet

W tym dziale podane są do wiadomości publicznej, zgodnie z "ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz 1240 ze zmianami"):